Stenmarks_logo.png

OM FÖRETAGET

Stenmarks Bygg grundades 1971 och har således funnits i över 40 år.
Företaget har sitt säte och huvudkontor i Lidköping.

Stenmarks Bygg hade från starten fem anställda men personalstyrkan har under åren vuxit så att vi idag är ca 25 stycken anställda. Byggnation av småhus präglade produktionen de första verksamhetsåren. Verksamheten utvidgades efter några år och kom även att innefatta större både privata och offentliga byggprojekt.

Vi arbetar i hela gamla Skaraborg med tyngdpunkt lokalt i Lidköping. I vår värld är den lokala förankringen viktig. Vår målsättning som kommer i utryck i vår policy, är att bli ledande i vår bransch. Med ledande avser vi ledande i
kvalitativa termer. För att lyckas har vi konstant genomåren satsat på branschanpassade utbildningar, eget kvalitetssystem och andra kvalitetshöjande åtgärder. Detta för att våra uppdragsgivare skall känna sig säkra på att vi levererar vad vi skall till rätt pris och på överenskommen tid.